10.03.2009 r.

Przyjazny e-urząd – konferencje dla samorządowców


Firma Embedos wraz ze Związkiem Powiatów Polskich organizuje cykl konferencji pod wspólnym tytułem „Zastosowanie e-rozwiązań w budowaniu nowoczesnej i bezpiecznej organizacji: e-urząd w praktyce”.

 


Konferencje, adresowane do przedstawicieli administracji publicznej, poświęcone będą praktycznym aspektom budowania nowoczesnych e-urzędów. Pierwsze spotkania odbędą się 11 i 12 marca br. w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. Partnerem konferencji jest firma Crif.

Głównym tematem wszystkich konferencji będzie tworzenie nowoczesnego urzędu przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Konferencje skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządowych i terytorialnych: starostów, wójtów i burmistrzów urzędów powiatowych i gminnych oraz osób odpowiedzialnych za rozwój systemów IT w tych jednostkach. Drzwi otwarte są także dla przedstawicieli firm działających na terenie wybranych powiatów.

Nowoczesny e-urząd – jak go wdrożyć
Cykl konferencji rozpocznie się 11 marca i potrwa do końca 2009 roku. Podczas konferencji urzędnicy dowiedzą się jak, dzięki zastosowaniu elektronicznego obiegu dokumentów, usprawnić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w urzędzie. Poruszony zostanie temat zmiany modelu pracy z dokumentów papierowych na elektroniczne oraz możliwości jakie oferuje osobom decyzyjnym wprowadzenie zdalnego zatwierdzania dokumentów za pomocą sieci VPN. Uwzględnione zostanie zagadnienie ograniczenia kosztów związanych z drukowaniem i dostarczaniem dokumentów do urzędników oraz petentów. Uczestnicy konferencji dowiedzą się także jak, za pomocą wiadomości SMS, umożliwić obywatelom danego powiatu dostęp do rzeczywistego stanu załatwianych spraw. Ponadto na liście zagadnień poruszanych podczas konferencji omówiony zostanie tem at finansowania wdrożeń e-urzędów z pomocą zewnętrznych źródeł, m. in. Unii Europejskiej. 

Podczas każdego ze spotkań, zaprezentowane zostaną rozwiązania informatyczne gwarantujące bezpieczeństwo danych, finansów oraz informacji gospodarczej w administracji. Poruszone zostaną także zagadnienia związane ze wsparciem zarządzania procesami jakości w organizacji i eliminacji niepożądanych zdarzeń.
Co ważne, na konferencji zaprezentowane zostaną przykłady jednostek samorządowych, w których z powodzeniem wdrożono już systemy e-urzędów. Uczestnicy będą mieli zatem okazję dowiedzieć się jak w praktyce działa elektroniczny obieg dokumentów.

Konferencje w kujawko-pomorskim i pomorskim
Pierwsze konferencje odbędą się w regionach, które mogą się pochwalić sprawnie funkcjonującymi e-urzędami.
11 marca br. miejscem spotkanie będzie Urząd Miasta w Aleksandrowie Kujawskim . Gospodarzami konferencji będą Andrzej Cieśla, Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski oraz przedstawiciele firmy Embedos, która dostarcza instytucjom administracji publicznej gotowe i łatwe w obsłudze rozwiązania e-urząd.

Druga konferencja odbędzie się już kolejnego dnia, 12 marca w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. Gospodarzem tej konferencji, obok firmy Embedos, będzie Starosta Powiatu Kościerskiego - Wiesław Baryła, który, podobnie jak jego poprzednik, podzieli się z uczestnikami korzyściami wynikającymi z wprowadzenia przyjaznego urzędu.

 

 
Kontakt:
Embedos sp. z o.o.
e-mai: handlowy@embedos.pl
nasi klienci