02.11.2009 r.

Embedos Partnerem Technologicznym Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach

Zostaliśmy Partnerem Technologicznym Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach.
Partnerstwo Technologiczne jest kontynuacją współpracy rozpoczętej w 2008 r. w zakresie kompleksowego wdrożenia integrującego Komendę wojewódzką z 31 Komendami powiatowymi.
Projekt, który realizowaliśmy w latach 2008 i  2009 dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach obejmował swym zasięgiem wszystkie jednostki na terenie województwa śląskiego. Wdrożyliśmy zintegrowane rozwiązanie sprzętowo-programowe Ethernus 2 wyposażone w autorski system operacyjny embedOS. W ramach projektu rozproszone terytorialnie jednostki straży połączono w jedną, logiczną sieć. Dzięki temu została usprawniona komunikacja pomiędzy poszczególnymi stanowiskami koordynacji ratownictwa, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo wdrożono funkcjonalności pozwalające efektywnie zarządzać dostępem do sieci i internetu, uszczelniono ochronę sieci oraz uruchomiono w pełni zautomatyzowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa danych.
 
Partnerstwo dla rozwoju
Współpraca w ramach Partnerstwa Technologicznego obejmować będzie przede wszystkim wsparcie techniczne i rozwój urządzeń sieciowych Ethernus wdrożonych na terenie województwa śląskiego. Celem Partnerstwa jest stały rozwój rozwiązania - w szczególności pod kątem łączenia za pomocą technologii VPN rozległych sieci informatycznych oraz zapewnieniu ciągłości dostępu do specjalistycznych aplikacji o krytycznym znaczeniu dla działalności organizacji.
 
Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Katowicach zyska bezpośredni dostęp do zaplecza developerskiego firmy Embedos. Firma Embedos zapewni modyfikację systemu pod konkretne potrzeby KWPSP w Katowicach oraz rozwój i implementację nowych funkcjonalności odpowiadających specyfice i potrzebom straży. 

 
Kontakt:
Embedos sp. z o.o.
e-mai: embedos@embedos.pl
nasi klienci