Zdalne łączenie jednostek organizacyjnych


Funkcjonalności platformy ethernus 2 zintegrowanej z oprogramowaniem embedOS 2.0  umożliwiają szybką i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy urzędem, a terenowymi jednostkami podległymi oraz pracę na jednym systemie bazodanowym czy jednym systemie elektronicznego obiegu dokumentów. 

Zastosowanie nowoczesnej technologii VPN (Virtual Private Network) umożliwia zdalne łączenie w jedną logiczną sieć oddalonych od siebie jednostek. Usprawnia to komunikację oraz zwiększa efektywność pracy bez generowania dodatkowych kosztów.

 


W zakresie zdalnej pracy oferujemy:
 
 • Łączenie ze sobą rozproszonych terytorialnie jednostek - zdalne połączenie jednostek w spójną całość umożlwia pracownikom poszczególnych jednostek komunikowanie się ze sobą tak jakby pracowali w jednej lokalizacji oraz korzystanie ze wspólnych zasobów czy dedykowanych systemów.
   
 • Zdalne korzystanie z zasobów urzędów - rozwiązanie umożliwiające bezpieczne łączenie się pojedynczych komputerów z siecią urzędu z dowolnego miejsca na świecie i korzystanie z zasobów w taki sam sposób jakby było się w pracy.
   
 • Gwarancja bezpieczeństwa i poufności danych - zdalny dostęp możliwy jest tylko dla uprawnionych użytkowników za pomocą certyfikatu, unikalnego hasła i loginu, a przesyłane dane są całkowice bezpieczne dzięki szyfrowaniu, które uniemożliwia podgląd danych przez osoby trzecie.
   
 • Pełna kontrola nad pracownikami pracującymi zdalnie – rozbudowany system raportowania oraz czytelne zestawienia i statystyki obrazują czas pracy i wykorzystywane zasoby.
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa - połączenie rozproszonych jednostek z w jedną, logiczną sieć ułatwia centralne zarządzanie urządzeniami ethernus 2 oraz wprowadzenie spójnej polityki bezpieczeństwa w zakresie m.in. dostępu do zasobów, korzystania z usług internetowych czy tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Więcej o produktach: