Embedos Mail System

Embedos Mail System to kompleksowe rozwiązanie dedykowane dla starostw i urzędów do komunikacji z mieszkańcami regionu.

Umożliwia zakładanie mieszkańcom danego powiatu i innym zainteresowanym kont e-mail i zapewnia pełną obsługę poczty elektronicznej.

System wyposażony jest w moduł zamawiania przez użytkowników newsletterów tematycznych dotyczących np. życia regionu, wydarzeń kulturalnych czy sportowych.
 Nowoczesne narzędzie do promocji regionu i komunikacji z mieszkańcami

 • Promowanie walorów regionu w całej Polsce i na świecie dzięki temu, że tysiące mieszkańców korzysta z kont pocztowych zawierających w nazwie np. hasło reklamowe regionu bądź miejscowości.
 • Budowanie więzi emocjonalnej z miejscowością i tożsamości regionalnej dzięki udostępnieniu kont w domenie nawiązującej do regionu.
 • Wygodny, szybki i tani sposób na przekazywanie bieżących informacji dotyczących np. funkcjonowania urzędu, planowanych i zakończonych inwestycji, planów rozwoju regionu.
 • Możliwość informowania zainteresowanych mieszkańców np. o ciekawych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, inicjatywach podejmowanych przez urząd.
 • Wspieranie rozwoju turystyki dzięki udostępnieniu kont także osobom z innych regionów i możliwości promocji infrastruktury turystycznej (np. pensjonatów, miejsc widokowych).
 
 • Korzyści

 • Opis konta

 • Oferta

Korzyści dla urzędu

 • Promocja miejscowości (regionu) – promocja walorów i unikalnych cech regionu w Polsce i na świecie dzięki temu, że tysiące mieszkańców korzysta z kont pocztowych zawierających w nazwie np. hasło reklamowe regionu np. nazwa@mojamiejscowosc.pl. Możliwość umieszczenia w stopce każdej wysyłanej poprzez konto wiadomości hasła reklamowego urzędu.
 • Nowoczesne narzędzie do komunikacji z mieszkańcami – szybki sposób na informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach.
 • Wygodny i tani sposób na przekazywanie bieżących informacji dotyczących np. funkcjonowania urzędu, planowanych i zakończonych inwestycji, planów rozwoju regionów.
 • Tani sposób na przesyłanie informacji dotyczących infrastruktury miejscowościnp. remont dróg, dyżury aptek, informacje o szkołach czy szpitalach.
 • Możliwość informowania zainteresowanych mieszkańców np. o ciekawych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, inicjatywach podejmowanych przez urząd.
 • Wspieranie rozwoju turystyki dzięki udostępnieniu kont także osobom z innych regionów i możliwości promocji infrastruktury turystycznej (np. pensjonatów, pól biwakowych).
 • Budowanie więzi emocjonalnej z miejscowością i tożsamości regionalnej dzięki udostępnieniu kont pocztowych w domenie nawiązującej do regionu.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu poprzez udostępnienie darmowych kont pocztowych wszystkim mieszkańcom. W połączeniu z systemem infomatów i bezpłatnym dostępem do Internetu budowanie społeczeństwa informacyjnego.
 • Przeprowadzanie sond i ankiet wśród mieszkańców.
 • Możliwość promocji podmiotów gospodarczych poprzez elementy promocyjne na stronach, newsletterach czy na Webmailu
 • Dodatkowe przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej w newstelletrach czy w Webmailu
 • Element całościowej strategii promocji regionu i miejscowości na turystycznej mapie Polski.

Korzyści dla kierownictwa

 • Możliwość komunikacji z mieszkańcami – poprzez cykliczne newslettery tematyczne, dystrybucję gazetach lokalnych w wersji elektronicznej itp.
 • Przeprowadzanie ankiet i sond wśród mieszkańców dotyczących np. rozwoju regionu.
 • Wpływ na postrzeganie urzędu i jego osiągnięć – bieżące informacje dotyczące planowanych i zakończonych inwestycji, ich przebiegu, inicjatywach podejmowanych przez urząd, nowych projektach, modernizacjach itp.
 • Kreowanie poglądów i sympatii politycznych – wykorzystanie nowoczesnego narzędzia do komunikacji z wyborcami.


Korzyści dla mieszkańców

 • Najnowsze informacje z urzędu dotyczące interesujących tematów: wydarzeń sportowych, imprez kulturalnych, turystyki.
 • Informacje o regionie dotyczące interesujących zagadnień np. turystyki, kultury, gospodarki.
 • Utożsamianie się z miejscowością – konto pocztowe z adresem podkreślającym miejsce zamieszkania i jego walory.
 • Mniej anonimowe konto – łatwy do zapamiętania i oryginalny adres poczty.
 • Możliwość uzyskania większych uprawnień wynikających z posiadania konta w załatwianiu spraw w urzędzie.
 • Konto bez spamu i bez niepożądanych reklam.
 • Możliwość korzystania z ofert specjalnych przeznaczonych tylko dla użytkowników kont np. wejściówek na basen, kuponów rabatowych.
 • Możliwość wyrażania opinii poprzez udział w ankietachi sondach.
 Konto regionalne – bezpłatne i wygodne
 • Prosta aktywacja konta poprzez strony urzędu – wydzielona sekcja z opisem usługi, regulaminem i formularzem rejestracyjnym.
 • Oryginalny adres e-mail z nazwą nawiązującą do regionu, w postaci np. imie@mojregion.pl.
 • Poczta bez spamu i niechcianych reklam, dzięki zastosowaniu systemów antyspamowych i antywirusowych.
 • Dostęp do poczty z każdego miejsca na świecie poprzez najpopularniejsze przeglądarki www – za pośrednictwem specjalnego modułu obsługi poczty, Webmaila, który umożliwia m.in. wysyłanie wiadomości z załącznikami, kasowanie wybranych przesyłek z serwera, porządkowanie kontaktów dzięki wbudowanej książce adresowej.
 • Możliwość korzystania z poczty za pomocą dowolnego programu pocztowego np. Outlook Express, Mozilla Firefox.
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych – wszystkie dane przechowywane na serwerze zabezpieczone są systemem kopii zapasowych.
 • Możliwość przekserowania przychodzącej poczty na inny, wskazany adres e-mail (inne skrzynki pocztowe).

Co obejmuje Embedos Mail System

 • System zakładania i zarządzania kontami pocztowymi.
 • W pełni funkcjonalny Webmail do odbierania i wysyłania wiadomości – wygląd graficzny dostosowywany jest do potrzeb urzędu tak aby zapewnić spójność w zakresie wizualizacji.
 • System gromadzenia danych do wysyłki newsletterów tematycznych.
 • Integracja z systemem do masowego wysyłania e-maili.
 • Opracowanie graficzne stron oraz Webmaila .
 • Startowy pakiet promocyjny usługi wśród mieszkańców – pakiet promocyjnych wersji programu antywirusowego Panda Internet Security 2010 dla użytkowników kont.
 • Wydajny serwer obsługujący nieograniczoną liczbę kont z systemami bezpieczeństwa.
 • Bieżące utrzymanie kont pocztowych oraz wsparcie techniczne.
 • Możliwość rozwoju usługi zgodnie z potrzebami urzędu (na życzenie).

Kontakt:
Dział Handlowy
tel. +48 695 444 803
faks: +48 22 100 47 68
e-mail: handlowy@embedos.pl
nasi klienci