System embedOS 2.0EmbedOS 2.0 to przyjazny i wydajny system operacyjny, autorska dystrybucja systemu Linux opracowana przez inżynierów firmy Embedos. Jest podstawą funkcjonowania rozwiązania Embedos Ethernus.
 
Systemem embedos pozwala kompleksowo zarządzać usługami serwerowymi i sieciowymi w organizacjach o różnej wielkości i skali działania. Zarządzanie wszystkimi funkcjami, nawet tymi najbardziej zaawansowanymi, odbywa się za pośrednictwem intuicyjnego panelu www w języku polskim.
Dzięki modułowej budowie system umożliwia dostosowanie zakresu funkcji do bieżących potrzeb organizacji i zapewnia rozwój rozwiązania w przyszłości.

 


Moduły systemu embedOS:
 
 • Moduł Serwer – kompleksowe zarządzanie zasobami organizacji, bezpieczeństwem danych oraz pracą grupową i komunikacją
 • Moduł Gateway – zarządzanie siecią, dostępem do Internetu oraz bezpieczeństwem
 • Moduł VPN – zdalny dostęp do organizacji oraz bezpieczna wymiana informacji pomiędzy rozproszonymi terytorialnie jednostkami organizacyjnymi


Kluczowe korzyści:
 • Wygoda i  łatwość użytkownia - spójny i intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia obsługę różnych funkcji sieciowych, a także, wdrożenie i szkolenie pracowników. Zdalny dostęp do serwera pozwala administratorowi usunąć usterkę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa - kompleksowa ochrona sieci przed atakami z zewnętrz oraz możliwość monitorowania prób naruszenia polityki bezpieczeństwa przez pracowników (np wysyłania poufnych danych), uatomatycznie tworzone kopie zapasowe pozwalają zabezpieczyć kluczowe dane (np o klientach, finansach) w przypadku awarii
 • Wzrost wydajności pracy pracowników - ochrona przed spamem lub blokada dostępu do stron których zawartość nie jest związana z wykonywanymi obowiązkami
 • Ograniczenie kosztów dzięki możliwości zestawienia bezpiecznego połączenie z pracownikami terenowymi lub oddziałami firmy i ograniczeniu liczby niezbędnych wizyt tych pracowników w centrali firmy
 • Pełna kontrola nad pracownikami pracującymi zdalnie – czytelne zestawienia i statystyki obrazujące czas pracy lub wykorzystywane zasoby
 • Optymalizacja szybkości działania łączy internetowych dzięki usłudze Proxy oraz ograniczeniu możliwości pobierania przez pracowników prywatnych danych, muzyki lub filmów
 • Bieżąca kontrola nad stanem wykorzystania usług - zestaw czytelnych raportów i zestawień ułatwia zarządzanie siecią IT, a także graficzną prezentację kluczowych zagadnień osobom zarządzającym firmą (np. wykresy obrazujące poziom wykorzystania łącza, statystyki odwiedzin firmowych stron WWW, próby ataków)
 • Minimalizacja czasu - kopie zapasowe ustawień pozwalają szybko przywrócić sieć, a elastyczny system uprawnień umożliwia delegację wybranych uprawnień administracyjnych


 
Kontakt:
Dział Handlowy
tel. +48 695 444 803
faks: +48 22 100 47 68
e-mail: handlowy@embedos.pl
nasi klienci