TQM.SYSTEM


Embedos TQM.SYSTEM jest rozwiązaniem dedykowanym instytucjom posiadającym certyfikat jakości lub planującym jego zdobycie w przyszłości. Doskonale sprawdza się także w firmach dążących do stałego podnoszenia efektywności procesów, redukcji strat oraz wyeliminowania powtarzających się błędów i niekorzystnych zdarzeń.  

Rozwiązanie obejmuje system zarządzania jakością oraz platformę ethernus 2.0 tworząc kompleksowe, gotowe do pracy rozwiązanie. Innowacyjność podejścia do rozwiązania TQM.SYSTEM polega przede wszystkim na tzw. „podejściu z dołu” do tworzenia Systemu Jakości oraz zaangażowaniu ludzi w doskonalenie jakości w organizacji. 

 

 
Kluczowe korzyści z wdrożenia rozwiązania Embedos TQM.SYSTEM
 • Rozwój organizacji poprzez ciągłe doskonalenie
 • Eliminacja kosztów dzięki analizie błędów i ich wykluczeniu w przyszłości
 • Usprawnienie zarządzania jakością w organizacji
 • Elektroniczny obieg dokumentacji
 • Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy działami i pracownikami
 • Bieżący dostęp do informacji o funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością
 • Wsparcie w przygotowaniu do audytów certyfikujących, sprawdzających i klienckich


Wybrane funkcjonalności aplikacji TQM.SYSTEM:

Moduł zarządzania niezgodnościami i działaniami zapobiegawczymi: 
 • Zgłoszenie niezgodności
 • Wprowadzenie działań natychmiastowych
 • Ustalenie przyczyny źródłowej
 • Wprowadzenie działań średnio i długo-terminowych
 • Hierarchiczny system akceptacji
   
Moduł wskaźników i raportów:
 • Gromadzenia informacji o przedsiębiorstwie w oparciu o jasne wskaźniki i raporty
 • System jasnych raportów
 • Uzupełnianie wskaźników
 • Obserwacja wskaźników zleconych
 • Obserwacja wskaźników do których użytkownik posiada uprawnienia
 
Moduł zadań i harmonogramów:
 • Zlecanie realizacji zadań (monitorowanie statusów)
 • Zlecanie realizacji harmonogramów zdań – zadań cyklicznych
 • Kontrola realizacji zadań w organizacji
 
Moduł audytów:
 • Umożliwia rejestrację wszystkich wniosków audytowych
 • Zlecanie zadań przedaudytowych i poaudytowych
 • Zlecanie realizacji niezgodności lub działań zapobiegawczych
 • Pełna historia audytów
 
Moduł administratora:
 • Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 • Dostosowanie słowników do specyfiki organizacji
 • Zarządzanie uprawnieniami 


 
Kontakt:
Dział Handlowy
tel. +48 695 444 803
faks: +48 22 100 47 68
e-mail: handlowy@embedos.pl
nasi klienci