Zarządzanie łączem internetowym

 
Połączenie firmy z internetem to kluczowa sprawa dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy skali działania. Rozwiązanie Embedos Ethernus z systemem embedOS 2.0 pozwala na kompleksowe zarządzanie i monitorowanie wykorzystania łączy internetowych oraz ich optymalizację.
 
Umożliwia szybkie, wydajne i bezpieczne połączenie sieci lokalnej z Internetem, a także wdrożenie i egzekwowanie ustalonej polityki bezpieczeństwa. 
 


W zakresie zarządzania łączem internetowym oferujemy:
 
  • Zapewnienie ciągłości dostępu do internetu – obsługa do dwóch niezależnych łączy internetowych oraz stały monitoring sprawności łącz pozwala w przypadku awarii na automatyczne przekierowanie ruchu na sprawne łącze zapewniając stabilność i ciągłość pracy.
  • Optymalne wykorzystanie przepustowości łączy - dynamiczne ograniczanie pasma poprzez nadawanie priorytetów i definiowanie profili ruchu oraz nadawania praw dostępu użytkownikom do poszczególnych usług internetowych pozwalają na ograniczenie zbędnego ruchu i zapewniają pracownikom komfort korzystania z Internetu.
  • Korzystanie z wielu usług na jednym łączu - nadawanie priorytetów poszczególnym typom ruchu pozwala na jednoczesne uruchomienie wielu usług i korzystanie z np. serwera poczty, serwera FTP czy serwera www.
  • Ochrona sieci przed niepowołanym dostępem z zewnątrz - zaawansowane funkcjonalności Firewalla zapewniają skuteczną ochronę sieci przed włamaniami z zewnątrz i atakami internetowymi, dzięki czemu zasoby firmy są całkowicie bezpieczne.
  • Kontrola dostępu do serwisów www – wykorzystując filtry i system reguł można zablokować dostęp do stron zawierających niepożądane treści, a nawet do konkretnych domen i zasobów sieci Internet, buforowanie najczęściej odwiedzanych stron internetowych zmniejsza obciążenie łącza i zapewnia szybszy dostęp do najczęściej odwiedzanych stron www, system statystyk i raportów umożliwia bieżący monitoring stron odwiedzanych przez użytkowników.

Więcej o produktach:
 
Kontakt:
Dział Handlowy
tel. +48 695 444 803
faks: +48 22 100 47 68
e-mail: handlowy@embedos.pl
nasi klienci